slovak
english
Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 202414.11.202329.11.202321501_Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2024.pdf
Výzva na vykonanie výrubu stromov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN vedení24.05.202323.06.2023b2f07_Výzva na vykonanie výrubu stromov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VNVVN vedení.pdf
Oznámenie o strategickom dokumente - Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-203002.06.202316.06.2023c63ec_Oznámenie o strategickom dokumente- Regionálna inovačná stratégia KK 2021-2030.pdfc63ec_A_SEA_oznamenie_Regionalna_inovacna_strategia_Kosickeho_kraja_2021_2030_042023.pdfc63ec_B_priloha_Strategicky_dokument_RIS_KK_2021_2030.pdf
Oznámenie o strategickom dokumente - Vodíková stratégia Košického kraja 02.06.202316.06.202384966_Oznámenie o strategickom dokumente - Vodíková stratégia KK.pdf84966_Oznámenie_o_Strategickom_dokumente_Vodíková_stratégia_Košického_samosprávneho_kraja.pdf84966_dokument_Vodíková_Stratégia_Košického_Kraja.pdf
Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 2. polrok 202316.05.202331.05.202338f57_Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2023.pdf
Oznámenie o strategickom dokumente - Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji09.05.202323.05.20231deaa_Oznámenie o strategickom dokumente - Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy.pdf
Oznámenie o strategickom dokumente Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027-203009.05.202323.05.20239e2fa_Oznámenie o strategickom dokumente.pdf
Oznámenie o strategickom dokumente Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-202524.04.202315.05.20239cc7e_Oznámenie o strategickom dokumente_ Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025.pdf
Návrh zámeru na zámenu svojho majetku14.04.202329.04.202304c9c_Návrh zámeru na zámenu majetku.pdf
Návrh rozpočtu obce Horňa na roky 2024-202622.11.2023ef655_Návrh rozpočtu obce Horňa na roky 2024-2026.pdf
Záverečné stanovisko - Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-202507.11.202351db8_Záverečné stanovisko - Program odpadového hospodárstva Košického kraja.pdf
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva18.09.20234ac3f_pozvánka.pdf
Oznámenie o plánovanom výrube drevín19.07.202359912_Oznámenie o plánovanom výrube drevín.pdf
Záverečný účet obce Horňa za rok 202206.07.20232cc93_Záverečný účet obce za rok 2022.pdf2cc93_Príloha č. 1 Príjmy.pdf2cc93_Príloha č. 2 Výdavky.pdf