slovak
english
Spoločenské organizácieMiestny odbor Matice Slovenskej

 
Predseda:

Július Soták - Horňa 141, 073 01 Sobrance, tel.: 056/ 6524308

Miestna organizácia Jednoty dôchodcov

Predseda:
Vilma Ryníková - Horňa 123, 073 01 Sobrance, tel.: 056/ 6524312

Lesná spoločnosť Horňa

Predseda:

Pavol Dorič - Horňa 13, 073 01 Sobrance, tel.: 056/ 6522345