slovak
english
Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Oznámenie o strategickom dokumente - Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji14.06.202404.07.202493d47_Oznámenie o strategickom dokumente - Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji.pdf
Oznámenie o strategickom dokumente - Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2024-2030 14.06.202404.07.20245cd47_Oznámenie o strategickom dokumente - Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2024-2030.pdf
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 27.06.202419.06.202430.06.20249c030_Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 27.06.2024.pdf
Odpis zápisnice OKVK o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu 08.06.202410.06.202430.06.202483d75_Odpis zápisnice OKVK o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu 08.06.2024.PDF
Oznámenie o strategickom dokumente - Integrovaná územná stratégia KSK 2022-2030 15.05.202404.06.20244c63c_Oznámenie o strategickom dokumente - integrovaná územná stratégia KSK 2022-2030.pdf
Oznámenie o strategickom dokumente - program hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK na roky 2023-202715.05.202404.06.20246d761_Oznámenie o strategickom dokumente - program hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK na roky 2023-2027.pdf
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 202415.05.202430.05.202464ab7_Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2024.pdf
Oznámenie o strategickom dokumente - program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice 15.05.202428.05.20249208a_Oznámenie o strategickom dokumente - program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice.pdf
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 202414.11.202329.11.202321501_Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2024.pdf
Výzva na vykonanie výrubu stromov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN vedení24.05.202323.06.2023b2f07_Výzva na vykonanie výrubu stromov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VNVVN vedení.pdf
Oznámenie o strategickom dokumente - Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-203002.06.202316.06.2023c63ec_Oznámenie o strategickom dokumente- Regionálna inovačná stratégia KK 2021-2030.pdfc63ec_A_SEA_oznamenie_Regionalna_inovacna_strategia_Kosickeho_kraja_2021_2030_042023.pdfc63ec_B_priloha_Strategicky_dokument_RIS_KK_2021_2030.pdf
Oznámenie o strategickom dokumente - Vodíková stratégia Košického kraja 02.06.202316.06.202384966_Oznámenie o strategickom dokumente - Vodíková stratégia KK.pdf84966_Oznámenie_o_Strategickom_dokumente_Vodíková_stratégia_Košického_samosprávneho_kraja.pdf84966_dokument_Vodíková_Stratégia_Košického_Kraja.pdf
Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na 2. polrok 202316.05.202331.05.202338f57_Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2023.pdf
Oznámenie o strategickom dokumente - Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji09.05.202323.05.20231deaa_Oznámenie o strategickom dokumente - Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy.pdf
Oznámenie o strategickom dokumente Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027-203009.05.202323.05.20239e2fa_Oznámenie o strategickom dokumente.pdf
Oznámenie o strategickom dokumente Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-202524.04.202315.05.20239cc7e_Oznámenie o strategickom dokumente_ Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025.pdf
Návrh zámeru na zámenu svojho majetku14.04.202329.04.202304c9c_Návrh zámeru na zámenu majetku.pdf
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách prezidenta SR 06.04.202408.04.2024c339f_Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách prezidenta SR 6.4.2024.pdf
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách prezidenta SR25.03.202453f37_Zápisnica okrskovej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo voľách prezidenta SR.pdf
Oznámenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu13.03.202450004_Oznámenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu.pdf