slovak
english
Zmluvy
Filtrovať
Dátum zverejnenia
Názov
Dodávateľ
Akcia
22.5.2023
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
Východoslovenská distribučná, a.s.
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 22.5.2023
Dátum uzavretia 18.5.2023
Názov Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
Dodávateľ Východoslovenská distribučná, a.s.
IČO 36599361
Adresa Mlynská 31, 042 91 Košice
9.5.2023
Darovacia zmluva
Ministerstvo vnútra SR
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 9.5.2023
Dátum uzavretia 24.2.2023
Názov Darovacia zmluva
Dodávateľ Ministerstvo vnútra SR
IČO 00151866
13.4.2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 04/2023
Obec Horňa
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 13.4.2023
Dátum uzavretia 13.4.2023
Názov Zmluva o nájme hrobového miesta č. 04/2023
Dodávateľ Obec Horňa
IČO 00325180
13.4.2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 03/2023
Obec Horňa
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 13.4.2023
Dátum uzavretia 31.3.2023
Názov Zmluva o nájme hrobového miesta č. 03/2023
Dodávateľ Obec Horňa
IČO 00325180
13.4.2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 02/2023
Obec Horňa
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 13.4.2023
Dátum uzavretia 31.3.2023
Názov Zmluva o nájme hrobového miesta č. 02/2023
Dodávateľ Obec Horňa
IČO 00325180
13.4.2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 01/2023
Obec Horňa
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 13.4.2023
Dátum uzavretia 31.3.2023
Názov Zmluva o nájme hrobového miesta č. 01/2023
Dodávateľ Obec Horňa
IČO 00325180
27.3.2023
Zmluva o Platobnej karte
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 27.3.2023
Dátum uzavretia 23.3.2023
Názov Zmluva o Platobnej karte
Dodávateľ Slovenská sporiteľňa, a.s.
IČO 00151653
27.3.2023
Zmluva o prevode vlastníctva
Obec Horňa
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 27.3.2023
Dátum uzavretia 23.3.2023
Názov Zmluva o prevode vlastníctva
Dodávateľ Obec Horňa
IČO 00325180
27.3.2023
Zmluva o úvere č. 77/002/23
Prima banka Slovensko, a.s.
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 27.3.2023
Dátum uzavretia 23.3.2023
Názov Zmluva o úvere č. 77/002/23
Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s.
IČO 31 575 951
15.3.2023
Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
NATUR-PACK, a.s.
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 15.3.2023
Dátum uzavretia 8.3.2023
Názov Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Dodávateľ NATUR-PACK, a.s.
IČO 35979798
Adresa Bajkalská 25, Bratislava
8.3.2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 8.3.2023
Dátum uzavretia 8.3.2023
Názov Zmluva o prevode výpočtovej techniky
Dodávateľ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
IČO 45736359
Adresa Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava
8.3.2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku verejnej kanalizácie
Obec Horňa
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 8.3.2023
Dátum uzavretia 24.2.2023
Názov Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku verejnej kanalizácie
Dodávateľ Obec Horňa
IČO 00325180
Adresa Horňa 148, 073 01 Sobrance
3.3.2023
Príloha č. 4 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu
FÚRA s.r.o.
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 3.3.2023
Dátum uzavretia 20.2.2023
Názov Príloha č. 4 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu
Dodávateľ FÚRA s.r.o.
IČO 36211451
23.2.2023
Zmluva o prepojení zverejňovania dokumentov z webového sídla na CUET
Dobraobec s.r.o.
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 23.2.2023
Dátum uzavretia 23.2.2023
Názov Zmluva o prepojení zverejňovania dokumentov z webového sídla na CUET
Dodávateľ Dobraobec s.r.o.
IČO 53539133
8.2.2023
Darovacia zmluva
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 8.2.2023
Dátum uzavretia 5.4.2022
Názov Darovacia zmluva
Dodávateľ Štatistický úrad Slovenskej republiky
IČO 00166197
Adresa Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45
26.1.2023
Zmluva o dielo č. 20230123
NOVICOM s.r.o.
9.1.2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva č. 28/2020
MMPR, s.r.o.
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 9.1.2023
Dátum uzavretia 3.1.2023
Názov Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva č. 28/2020
Dodávateľ MMPR, s.r.o.
IČO 46839267
13.12.2022
Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpami
FÚRA s.r.o.
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 13.12.2022
Dátum uzavretia 8.12.2022
Názov Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpami
Dodávateľ FÚRA s.r.o.
IČO 36211451
25.11.2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Ing. Mária Štefanová
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 25.11.2022
Dátum uzavretia 25.11.2022
Názov Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Dodávateľ Ing. Mária Štefanová
IČO 42105650
23.11.2022
Zmluva č. 03/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Horňa na rok 2022
Obec Horňa
Detail zmluvy
Dátum zverejnenia 23.11.2022
Dátum uzavretia 23.11.2022
Názov Zmluva č. 03/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Horňa na rok 2022
Suma 550 €
Dodávateľ Obec Horňa
IČO 00325180
Adresa Horňa 148, 073 01 Sobrance