slovak
english

Viac informácii o voľbách nájdete na https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022