slovak
english
Aktuálne informácie
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
19.11.2016
Všeobecné záväzné nariadenia - schválené
Detail dokumentu
Dátum 19.11.2016
Názov Všeobecné záväzné nariadenia - schválené
19.11.2016
Rozpočet obce Horňa na roky 2017 - 2019
Detail dokumentu
Dátum 19.11.2016
Názov Rozpočet obce Horňa na roky 2017 - 2019
18.11.2016
Návrh zámeru na odpredaj majetku
Detail dokumentu
Dátum 18.11.2016
Názov Návrh zámeru na odpredaj majetku
18.11.2016
Návrh VZN - miestny poplatok na rozvoj
Detail dokumentu
Dátum 18.11.2016
Názov Návrh VZN - miestny poplatok na rozvoj
18.11.2016
Návrh VZN - miestne poplatky
Detail dokumentu
Dátum 18.11.2016
Názov Návrh VZN - miestne poplatky
18.11.2016
Návrh VZN - komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Detail dokumentu
Dátum 18.11.2016
Názov Návrh VZN - komunálny odpad a drobný stavebný odpad
18.11.2016
Návrh rozpočtu obce Horňa na roky 2017-2019
Detail dokumentu
Dátum 18.11.2016
Názov Návrh rozpočtu obce Horňa na roky 2017-2019
21.6.2016
VZN 03/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
Detail dokumentu
Dátum 21.6.2016
Názov VZN 03/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
21.6.2016
Záverečný účet obce Horňa a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
Detail dokumentu
Dátum 21.6.2016
Názov Záverečný účet obce Horňa a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
16.2.2016
Schválený rozpočet obce Horňa na roky 2016-2018
Detail dokumentu
Dátum 16.2.2016
Názov Schválený rozpočet obce Horňa na roky 2016-2018
16.2.2016
Schválené všeobecne záväzné nariadenia obce 2016
Detail dokumentu
Dátum 16.2.2016
Názov Schválené všeobecne záväzné nariadenia obce 2016
15.1.2016
Oznámenie - Daň z nehnuteľnosti
Detail dokumentu
Dátum 15.1.2016
Názov Oznámenie - Daň z nehnuteľnosti
4.12.2015
ávrh rozpočtu na roky 2016-2018
Detail dokumentu
Dátum 4.12.2015
Názov ávrh rozpočtu na roky 2016-2018
4.12.2015
Návrh všeobecne záväzných nariadení obce
Detail dokumentu
Dátum 4.12.2015
Názov Návrh všeobecne záväzných nariadení obce
29.5.2015
Výzva - Úprava verejného priestranstva obce
Detail dokumentu
Dátum 29.5.2015
Názov Výzva - Úprava verejného priestranstva obce
16.12.2014
aktualizované - Návrh Všeobecných záväzných nariadení obce na rok 2015
Detail dokumentu
Dátum 16.12.2014
Názov aktualizované - Návrh Všeobecných záväzných nariadení obce na rok 2015
21.8.2014
Návrh rozpočtu na rok 2015
Detail dokumentu
Dátum 21.8.2014
Názov Návrh rozpočtu na rok 2015