Obec Horňa

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Vitajte na stránkach obce Horňa

Aktuálne informácie


30.5.2016
Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

16.2.2016 Schválený rozpočet obce Horňa na roky 2016-2018 (...pdf)


16.2.2016 Schválené všeobecne záväzné nariadenia obce 2016 (...pdf)


15.1.2016 Oznámenie - Daň z nehnuteľnosti (...pdf)


9.12.2015 Informácia o elektronickej adrese k volbám do NRSR v roku 2016

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NRSR v roku 2016 je horna@interdum.sk.


4.12.2015 Návrh rozpočtu na roky 2016-2018 (...pdf)


4.12.2015 Návrh všeobecne záväzných nariadení obce (...pdf)


19.11.2015 Voľby do NRSR - Oznámenia (...rozhodnutie predsedu NRSR; ...informácie pre voliča)


29.5.2015 Výzva - Úprava verejného priestranstva obce (...pdf)

19.1.2015
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2015  (...pdf...)

16.12.2014
 - aktualizované - Návrh Všeobecných záväzných nariadení obce na rok 2015
 (...pdf...)

21.8.2014
 
Návrh rozpočtu na rok 2015  (...pdf...)

21.8.2014
 
Oznámenie k voľbám do samosprávy obce  (...pdf...)

13.3.2014  Sadzobník daní a poplatkov na rok 2014  (...pdf...)

13.3.2014  
Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2014  (...pdf...)


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky